• Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
    Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych