• Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
  Dariusz Maciej Pająk

  Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy

  Termin dyżuru:
  każdy czwartek, w godzinach 13:00-15:00

  Siedziba:
  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
  ul. Adama Pługa 12,  58-300 Wałbrzych, 

  tel. 74-665-65-10 fax. 74-842-52-37

  Data powołania
  03-04-2018

  Data zakończenia kadencji
  03-04-2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: świdnicki, wałbrzyski
  miasto na prawach powiatu: Wałbrzych