• Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu
  Maciej EJSMONT

  pełniący funkcję Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
  sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy

  Termin dyżuru: w każdy piątek w godz. 10:00 do 12:00

  Siedziba Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:   
  ul. Adama Pługa 12,  58-300 Wałbrzych, 

  tel. 74-665-65-10 fax. 74-842-52-37 

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  31.01.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki; miasto na prawach powiatu: Wałbrzych.