Państwowa Komisja Wyborcza - Liczba radnych
  • Obwieszczenia o okręgach wyborczych – ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym