Państwowa Komisja Wyborcza - Zmiany w składach
  • Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w gminach niebędących miastem na prawach powiatu w trakcie kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
    Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w radach powiatów oraz mieście na prawach powiatu w trakcie kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu